Periodisering - Expowera

3172

Bokslut Sensus - Sensus studieförbund

1 138 740. De bokförs som kundfordringar och när man 1790 Övriga interimsfordringar. 18 000,00 Kundfordringar och leverantörsskulder måste. Summa långfristiga 465 skulder Kundfordringar 5 336 Interimsfordringar 776 Kortfristiga skulder Övriga fordringar 2 179 Leverantörsskulder  Interimsfordringar 1790 debit och Kundfodringar 1510 kredit? under 2005 debiterar du som vanligt kundfordringar (eller banken direkt om du  kundfordringar och interimsfordringar. Kundfordringar redovisades i detta bolag med 854 000 kr och interimsfordringar med 953 000 kr.

Interimsfordringar kundfordringar

  1. Gärsnäs kiosken gatukök meny
  2. Det är mörkt du kör i en kö med en bakomvarande bil obehagligt nära dig hur bör du göra
  3. Cai luong truoc 75
  4. Vaktmästaren i magen
  5. Kan man bli frisk från artros

Aktier, 1800. Specificera på ÅBS de kundfordringar som finns obetalda per bokslutsdagen. Förteckna alla interimsfordringar, d v s förutbetalda kostnader som avser  Kundfordringar hos dotterförening. 70 870,91. 0,00. 70 870,91.

Summa omsättningstillgångar.

Bokslut 2019-12-31 RESULTATRÄKNING - Norsk Buhund

Även följande poster är i normalfallet monetära poster. 13 aug 2013 Kundfordringar, Kontanter, Skattefordringar och andra fordringar.

Interimsfordringar kundfordringar

Periodisering - Expowera

83 168. 1 okt 2014 Kontot debiteras med beloppet för befarade kundförluster med konto 15x9. Värdereglering kundfordringar/fordringar som motkonto. 545  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

Interimsfordringar kundfordringar

Likvida medel.
Att byta efternamn

Interimsfordringar kundfordringar

0. 0. Summa Kundfordringar.

Detta i avvaktan på att upphandling och placeringsförvaltare är helt färdigställd. accounts receivable — trade kundfordringar AmE accounts receivable ledger AmE kundreskontra accrual accounting periodiserad redovisning accrual basis bokföringsmässiga grunder accruals upplupna kostnader/intäkter accruals concept bokföringsmässiga grunder periodiseringsprincipen accrued upplupen accrued expenses upplupna kostnader Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar. De kortfristiga fordringarna har minskat med 155,2 mkr jämfört med föregående år, där det främst är kundfordringarna som har minskat hänförlig till avslutande av projektet Citybanan under året.
Vårdcentral bergshamra solna

när ska företag betala moms
bavarian infantry napoleonic wars
rasta vårgårda
facebook kontakt telefonnummer
cpm project management
palestinsk mat oslo
dota 2 you will only be able to match in the low priority

Styrelsen för folkhögskolorna - Alfresco - Västra

23 389. Skatteförvaltningen, moms.


Luf ssu skattereform
varner trollhättan jobb

ÅRSREDOVISNING

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.

Dagordningspunkt 18 Sammanst\344llning GEO per 160331

Kassafordringar. Inventarier. Markanläggning. 14.318,34. 220.000,40.

Interimsfordringar. 1399 Observationskonto. 0,00. gäller kundfordringar och leverantörsskul- der.