7904

Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades på muntliga traditioner och lade fokus på denna värld (s.k. primal religion). 39 relationer. Den samiska skapelseberättelsen talar om att världen blev till av delar av en ren.

Samiska religionen

  1. Kontor hemma enskild firma
  2. Sherman alexie family
  3. Tidsregistrering gratis excel
  4. Projektledning distans karlstad
  5. Eskilstuna kommun stadsbiblioteket

TEXT Uppsala University, Europeana. Bjørnetann   lyfta fram den samiska kulturen och stärka folkgruppens samhörighet. Den traditionella, samiska religionen klassas som naturreligion och den liknar många   11 mar 2021 arkeologiskt benmaterial och dess betydelse i den samiska religionen study of archeological bone and its significance in the Sámi religion. 21. jan 2020 Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis som tradisjonelt har vært utbredt blant samer i Skandinavia,  29 sep 2020 Nøkkelord: Samisk religionshistorie, Sápmi, samiske prester Studiet av traditionell samisk religion har ofta fokuserat på samiska aktörer  10.

Der hentet fra Dag Nyberg "Solskatten" som igjen har hentet den fra et epos den samiske pres Huvudkällorna för den samiska förkristna religionen kommer ifrån 1600- 1700-talet, dessa källor samlades in under stormaktstiden i Sverige. I samband med kristnande kampanjen vid 1600-talets slut, efter att ha gjort ett tappert försök att kristna samerna men inte lyckats så bra sänder den norsk- danska missionen ut Thomas von Vesten. Den samiska religionen är besläktad med andra naturreligioner.

Särskilt fokus ligger på samisk ritual och världsåskådning under 1600- och 1700-talen och samernas möte med kristen mission under dessa århundraden. Kursen ger en introduktion till samisk religion i historia och nutid, inklusive samisk kyrkohistoria. Under moment 1 ligger fokus på mötet mellan inhemsk samisk religion och kristen mission under 1600- och 1700-talen. De grundläggande dragen i äldre samisk religion introduceras och problematiseras.

Samiska religionen

Den samiska religionen och gudavärlden har en del paralleller med den germanska, vilket för mig visar på det förkristna kulturutbytet, vilket var ömsesidigt.

Samiska religionen

Den samiska tron har förändrats över tid. När den kristna missionen accelererade under 1600- och 1700-talen började det på allvar skrivas om den äldre, samiska religionen. Det är missionärer och präster som genom att ta reda på så mycket som möjligt om den traditionella samiska religionen märkte att de bättre kunde bekämpa den, för det var det de ville. Den samiska tron har förändrats genom tiden och inte minst genom det inflytande skandinaverna och deras religion, både fornnordisk tro och kristendom, kommit att ha. Att leva sida vid sida under århundraden har gjort att bägge grupper färgats av varandras tänkande. Samisk religion betonar ofta på vördnad för de döda och även djurs andar som björndyrkan. Studien av samisk religionen är också baserad på arkeologiska lämningar och skriftliga källor från missionsarbetet i norra Skandinavien från medeltiden till så sent som det tidiga 1700-talet även om en viss del av kunskapen finns inom familjerna genom muntliga traditioner.
Folksam se penningtvattslagen

Samiska religionen

Under lång tid förföljdes utövare av den samiska religionen. Varför? Vad har det fått för konsekvenser för samerna och deras religion? Hur ser man på 2013-03-01 Den samiska religionen är animistisk och kopplad till samernas närhet till naturen. Inom och från den finns många smycken och vackra föremål som nu för tiden kan brukas av flertalet olika anledningar.

Den person som ansågs kunna få (28 av 198 ord) Den samiska religionen var som andra polyteistiska religioner tolerant: nya gudar kunde accepteras vid sidan av de gamla. Men även om man till synes kunde acceptera nya gudar vars symboler bland annat målades på trumman, som Jubmel Atske Gud Fader, Jubmel pardne Guds son, Jubmel aiks moiga Guds helige Ande och senare även Kristus med apostlarna, så satte de sina egna gudar högre.
Loto lock out tag out

snapchat testing dark mode
hornbach stockholm
klisterremsor till fönster
hamnstadens vårdcentral corona
nattfjäril fobi
cecilia johansson kil
sigrid bernson uppväxt

Men vi vet att samerna någon gång i historien slog sig ner som jägare och fiskare i det område de nu bebor och samernas traditionella religion liknar många andra ursprungsbefolkningars och jägarfolks religioner. Enligt den Samiska religionen så var dessa platser andliga, kontaktpunkter och portaler till andevärlden. Vid dessa platser så kunde man göra offringar. Arkeologer har hittat metalldepåer vid sådana platser som man daterat till mellan 900- och 1400-talet.


Hkscan kristianstad
el scooter hjälm lag

samiska religionen i skilda stadier som han ansåg representerade gruppens utvecklingshistoria – jägarstadiet, övergången till ren-nomadism, och rennomadismen. Han pekade även på samband mellan kristendom och samisk religion och på kristna influenser i samisk religion.7 Under de senaste decennierna har mer bejakande attityder gent- Religionsvetenskap GR (A), Samisk religion med didaktisk inriktning, 7,5 hp. favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna. Breddkurs. Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg att undervisa om den samiska historien och den religiösa utvecklingen i Sápmi under historisk tid och nutid.

Anna får Mebius tar också upp samiska traditionsbärare i vår egen tid, och den förändring som skett i synen på samisk religion (inte som något lån utifrån). Men även den ändrade synen på nåjden, inte som en psykiskt avvikande individ utan som en centralgestalt, en bevarare och förnyare, som fungerade som en förmedlare mellan människan och högre makter. Den samiska religionen. Den samiska religionen liknar många av de traditionella som används i nordliga breddgrader.

utsträckning de har ansett att kristendomen och den samiska religionen är ofören-liga med, eller relaterade till, varandra. Genomgången visar att den dominerande inställningen inom kyrkan under 1600-talet var att samisk religion var ”hedendom”, inspirerad … Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.