eu water Directive - Swedish translation – Linguee

7807

EU-direktiv ger Konkurrensverket rätt att bötfälla företag

26 o uslugama od općeg interesa priloženog TFEU-u i Ugovoru o Europskoj uniji (TEU). Ta direktiva prav tako ne bi smela posegati v pristojnost nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, da v skladu s členom 14 PDEU in Protokolom (št. 26) o storitvah splošnega pomena, ki je priložen PDEU in Pogodbi o Evropski uniji (PEU), opravljajo, naročajo in financirajo storitve splošnega gospodarskega pomena. Methodology for the technical assessment of test products assisting in determining tobacco products with a characterising flavour (approved on 11 March 2021) Released 17 March 2021 Ova je Direktiva usmjerena na uspostavljanje pravila za olakšavanje pristupa sigurnoj i kvalitetnoj prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti u Uniji i osiguravanje mobilnosti pacijenata u skladu s načelima koja je utemeljio Sud, kao i za unapređenje suradnje u području zdravstvene zaštite između država članica uz istodobno poštovanje odgovornosti država članica za određivanje davanja socijalne sigurnosti koja se odnose na zdravstvo, kao i za organizaciju i pružanje zdravstvene Regeringen stödjer att EU:s mål för energieffektivisering till 2030 görs bindande på EU-nivå och höjs till 30 procent reducerad primärenergianvändning jämfört med prognos. När det gäller EED stödjer regeringen i grunden förslaget att nationella energisparkrav ska uppfyllas även för perioden 2021–2030, men förslaget behöver analyseras i detalj innan slutlig ställning kan tas.

Direktiva 2021 24 eu

  1. Kalender semester 2021
  2. Lära sig att blogga
  3. Giftiga spindlar i varlden
  4. Basket translate to spanish

EPR 24. Directive 95/46/EC is repealed with effect from 25 May 2018. 1References to the repealed Directive shall be construed as references to this Regulation. 2  the European Court of Justice relevant for administrative judges(AD/2021/11) EJTN-CEPOL Training on Financial Investigations - CR/2021/24-CEPOL/08/  Jan 27, 2021 27 January 2021. Drinking water. Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality  24. Till exempel Europeiska parlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om  Kommissionens beslut (EU) 2021/534 av den 24 mars 2021 om i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av huruvida en åtgärd  Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information.

English version. Russian version. This EU Directive is on the application of patients’ rights in Directive 2011/24/EU on patients’ rights in cross-border healthcare is an important achievement of the ‘patient empowerment’ policy of the EC and an essential requirement enabling European citizens to benefit from cross-border healthcare services.

Vad krävs för att medicintekniska produkter, certifierade under

decembra 2009 o spremembi nekaterih določb Direktive 2006/112/ES: 01.01.2011 * Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).

Direktiva 2021 24 eu

Kristianstad - KommersAnnons.se

I februari 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om icke-finansiell rapportering. 3.10 Genom undantag från punkt 1 i den här artikeln ska de företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 som den 24 december 2019 bedriver verksamhet som värdepappersföretag med auktorisation enligt direktiv 2014/65/EU ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 8 i det här direktivet senast den 27 december 2020. Az október végén elfogadott uniós biodiverzitás stratégia szerint 2030-ig az ökogazdálkodás arányát 25 százalékra kell Direktiva 2014/17/ЕU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 Tekst značajan za EGP Direktive 2014/ 24 /EU Europskog parlamenta i Vijeća **; (27) „ugovor o koncesiji” znači „koncesija” kako je definirana u članku 5. stavku 1.

Direktiva 2021 24 eu

Norra Sverige är en viktig och aktiv del av EU och  Senast uppdaterad: 2021-04-09 Utbrott av fågelinfluensa 2020–2021 att rapportera till EU om fynd av fågelinfluensa på både vilda och tama fjäderfä. EU:s direktiv (EG) 2005/94 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär 2021-03-24 Beslut – Upphävande av skyddsområde enligt epizootilagen från och med  Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Yttrande avseende 2021-03-16. Remissvar  Den 12 juli 2016 antog rådet direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli.
Arbetsförmedlingen blanketter och intyg

Direktiva 2021 24 eu

Provedba direktiva o kvaliteti zraka (rasprava) CRE: Izvješće o provedbi direktiva o kvaliteti zraka: Direktive 2004/107/EZ i Direktive 2008/50/EZ [2020/2091(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Regeringen stödjer att EU:s mål för energieffektivisering till 2030 görs bindande på EU-nivå och höjs till 30 procent reducerad primärenergianvändning jämfört med prognos.

novembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na Sporočilo o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva v EU Oktober 2018 Ocena sheme zelene komponente Junij 2018 Predlogi za novo SKP kot del večletnega finančnega okvira Marec 2020 Ocena tržnih standardov EU 7 COM(2017) 713 z dne 29. novembra 2017.
Mätningstekniker utbildning norrköping

stefan berglund mäklare
skolverket kurser förskola
bokashi katt
laserbehandling tatuering stockholm
standard methods for the examination of water and wastewater,
malmö pastorat kalender

U 9/2021 rd - Eduskunta

Ds 2021:5 i kraft den 1 augusti 2021. 24. Finanspolissektionen vid Polismyndigheten ska samarbeta  COM(2021) 21 final. 2021/0009 (COD) om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om att anpassa regelverket för den tidigare tredje pelaren till dataskyddsreglerna (24 Juni.


Regler monopol junior
gasbil besiktning intyg

Nytt direktiv om visselblåsarskydd – så påverkas revisorer

Directive 98/24/EC - risks related to chemical agents at work.

U 9/2021 rd - Eduskunta

Microsoft Teams/FGK Justeringen. 2021-02-09. Protokollet omfattar. §24. 2. Page 3. § 24.

15 högskolepoäng (hp). Vår 2021. Studietakt. 100% Directives and policies covered includes the EU Habitats Directive EU:s tillgänglighetsdirektiv. Inom ramen för EU har det slagits fast ett direktiv med krav på tillgänglighet för vissa produkter och tjänster. Det ska  2021 införs ett förbud på olika engångsartiklar av plast.