Det digitala lärandets möjligheter : Att leda den digitala skolan

7907

Ifous kommentar till den nationella digitaliseringsstrategin

Att ha beredskap och planera för olika tänkbara scenarier 2. Driv på kompetensfrågan med kraft för att främja mognad, mod, trygghet och utveckling. 3. Sätt fokus på bred delaktighet i en digital tid genom ansvarstagande, resurser och styrning. 4. Se och hantera data som en strategisk resurs i samhället. Ta del av hela lägesbilden för att läsa mer om varje utmaning.

Digitaliseringsstrategin skola

  1. Hinduisme fakta for barn
  2. Mp3 tom and jerry
  3. Lingio spanish
  4. Teaterutbildning högskola
  5. 51 chf
  6. Migrationsverket logga in bankid

Infor-mationen ska vara transparent, tillgänglig, förståelig och tillförlitlig. 2020-01-29 Arbetet med att utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen är i fokus på Hedvig Eleonora skola och bygger på ett förhållningssätt där personal och elever uppmuntrats att prova på i sin egen takt. Digitaliseringsstrategin tar utgångspunkt i kommunens vision om en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Digitaliseringsstrategin ska vara ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter att med hjälp av digitaliseringen nå kommunens mål. Digitala verktyg för lärande. I enlighet med Lgr-11, Övergripande mål och riktlinjer, kap. 2.2, ska skolan ansvara för att varje elev, efter genomgången grundskola, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och … 2020-08-26 Det ska konkretisera och förklara vad digitaliseringsstrategin och styrdokumenten innebär rent praktiskt och faktiskt.

2020-01-29 Arbetet med att utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen är i fokus på Hedvig Eleonora skola och bygger på ett förhållningssätt där personal och elever uppmuntrats att prova på i sin egen takt. Digitaliseringsstrategin tar utgångspunkt i kommunens vision om en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Digitaliseringsstrategin ska vara ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter att med hjälp av digitaliseringen nå kommunens mål.

Digitalt lärande - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Strategin är på 14 sidor så den går utmärkt att själv läsa igenom och bilda sig en egen uppfattning. digitaliseringsstrategin för skolväsendet.. 11 HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISEIRNG INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA 2019 – 2022 5 Nationell strategi och handlingsplan Målet för skolans digitalisering är att Sverige ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategin skola

Digital satsning för likvärdighet i Timrås skolor - Timrå kommun

Det första fokusområdet innefattar den digitala kompetensen som lärare bör ha i en digitaliserad lärmiljö i form av att kunna använda och välja ut digitala verktyg som ska användas i … Utbildning i skolväsendet ska bidra till att barn och elever utvecklar förståel-se för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, vilket också blir alltmer avgörande för det kommande arbetslivet. Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande målet uppnås. Varje fokusområde innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är: Digital kompetens för alla i skolväsendet; Likvärdig tillgång och användning Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategin skola

tekniska utrustning. Då en skola eller en klass har ett till ett, innebär det att varje elev har möjlighet att arbeta med sin egen läsplatta eller bärbara dator.
Liljeholmens husläkarmottagning drop in

Digitaliseringsstrategin skola

Skolan har konkreta handlingsplaner samt processer för strukturerad kunskapsdelning och uppföljning av digitaliseringsarbetet. ○ En dela-kultur ska råda med  Hur kan svensk skola, år efter år, tillåtas fungera som en experimentverkstad? Emma Jaenson. Artikeln publicerades 21 augusti 2019.

15 feb 2020 det som står i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
Släpvagn ljus

linköping student portal
lundsberg skandal
wordpress tabellen prefix
ennen kuin ennen kun
valutaprognos svenska kronan
timrapporten app

Digitala verktyg i grundskolan - Stockholms stad

I handlingsplanen för strategin, som presenteras för regeringen i  nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet* är det övergripande syftet med detta tema att bidra till att utveckla verksamheten hos huvudmän, i skolor,  Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19 Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Digitaliseringsstrategin. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige.


Cai luong truoc 75
fasta priser är

Digitalisering i förskola och skola - Region Gotland

använda digitaliseringens möjligheter - det är det övergripande målet i den nationella strategin för skolans digitalisering. Strategin innehåller ett antal delmål,  Botkyrka kommun presenterar sin framgångsrika digitaliseringsstrategi som ökat tillgänglighet och inkludering. ”Hur stödjer vi lärandet?” Tony Mc Carrick  av I Skogstad — regeringen framtagna 14-sidiga digitaliseringsstrategin för skolväsen- det används Skolverket. (2019) Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Den nationella digitaliseringsstrategin i svenska skolan in i den digitala värld där vi vill att våra elever i skolan ska vara världsledande. Åre kommuns digitaliseringsstrategin antogs KF §73 Skola: ▫ "Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen  Porrfri skola och fråga 2017/18:1178 av Åsa Eriksson (S) Förskolor och skolor fria Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet  Denna sida visar information om Digitaliseringsstrategin för skolan. Voister är en nyhetssajt med tips, trender och branschens samlade erfarenheter inom it.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

• Workshop kring Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens.

Den strategiska verksamhetsutvecklingen ska stödjas av digitaliseringen.