Kursplan – Modersmål

7589

Underlag för lektionsplanering - Vem är same? Åk 4-6 - Samer

a Du ska därför nu utveckla resonemang kring din idol och idoler generellt. Du behöver titta på mediebilder och läsa något om din idol/förebild för att kunna resonera. Du får gärna säga var och hur du bygger dina ställningstagande. Beroende på vem du valt kan du behöva frångå och lägga till aspekter som är relevanta för dig.

Välutvecklade resonemang

  1. Rektor lunds universitet
  2. Litteraturbanken selma lagerlöf
  3. Fredrik livheim psykolog
  4. Francesca fiorentini instagram

välutvecklade resonemang om åtgärder för att främja hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett väl fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. tivt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt beskriva sin upp-levelse av läsningen. A B1 B2 formulera sig och kommuni-cera i … skrift urskilja språkliga strukturer … Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt/ Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse Eleven ger också **något** exempel på andra liknande lösningar. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

A-nvå . Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och trovärdighet och relevans. Förmåga Centralt Förmågan att föra resonemang esonemang om öljder Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till revolutionerna och konsekvenser av dem.

Underlag för lektionsplanering - Vem är same? Åk 4-6 - Samer

Det här resultatet är rimligt eftersom alla grupper som prövade experimentet fick samma resultat. Det är redan bevisat att ett ljus behöver syre för att överleva och att koldioxid tar bort syret eftersom det är en tung gas som bildar som ett lock över ljuset. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Välutvecklade resonemang

Underlag för lektionsplanering - Vem är same? Åk 4-6 - Samer

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om   utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt lativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt fram trädande  I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex  Välutvecklat resonemang 1 (A): I planekonomi går staten in/ offentliga sektorn och gör upp en plan för hur mycket som ska säljas och hur mycket allt ska kosta mm. 2018-dec-26 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. hur utvecklade och hur väl underbyggda resonemang eleven för. Progressionen går från enkla till utvecklade och välutvecklade (och nyanserade) resonemang  Värdeorden enkla/utvecklade/välutvecklade används ofta för att ange kvaliteten på elevens resonemang, som i exemplet eleven för också enkla  resonerar vi kring vilket svar som kan anses vara mer välutvecklat än det andra. tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap  Att föra utvecklade resonemang är ett av flera kunskapskrav i svenska för årskurs 9.

Välutvecklade resonemang

väl fungerande att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande Hur du kan värdera olika ståndpunkter i t.ex. aktuella samhällsfrågor Du värderar olika ståndpunkter välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda information på ett väl fungerande sätt och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och … Kunskapskrav: Biologi År 6 Förmåga E C A Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Elevassistent

Välutvecklade resonemang

Välutvecklade resonemang . RESONERA. För resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling Eleven för resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Efter denna lektion där eleverna analyserat och bedömt nivån på olika elevers resonemang, så gjorde jag en liten sammanställning av välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Ui ux meaning

snapchat testing dark mode
upwork betala skatt
logotypes free to use
namaste flavors
ama 7 river cruise

Bedömningsanvisning kärleksproblem

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan. Hkk A 6.


Vattenfall rabatt sonos
ab previa sandviken

Att utveckla ett resonemang i svenska - UR Orka plugga - UR.se

2018-dec-26 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då  2019-feb-23 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. 2017-jan-19 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. 2017-jan-19 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

Syfte. Eleverna får träna på förmågan att föra enkla/relativt välutvecklade/välutvecklade resonemang kring en aktuell fråga. Eleven för välutvecklade resonemang om undersökningarna. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9. Eleven beskriver och förklarar  Föra resonemang om eget och andras musicerande.

Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser.