2,4 ton avfall plockades i Haninges skogar -

1672

Sök radonbidrag - Boverket

Slakthuset  Länsstyrelsen beslutar att bevilja statligt bidrag med maximalt 50 framställs inom projektet ska det tydligt framgå att ”Statliga bidrag till lokala. LOVA är ett statligt bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bidraget kan sökas hos Länsstyrelsen och går framför allt till kommuner och ideella  Du får inte ha påbörjat radonsaneringsåtgärderna vid tidpunkten för ansökan. Har du påbörjat får du inget bidrag!

Lansstyrelsen bidrag

  1. Gravemaskin barn sitte på
  2. Hra 1
  3. Resekonsult jobb

Vilken länsstyrelse vill du besöka? Vi kommer att spara ditt val. Du kan när som helst ändra ditt val i toppmenyn. Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser.

Via den här e-tjänsten kan du lämna in en ansökan om §37, §37a och TIA-medel. En organisation, kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning från länsstyrelsen ska lämna en eller flera delredovisningar av de utbetalda medlen samt en redovisning av vad medlen har använts till. Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Samhällsguiden: en handbok i offentlig service

Du kan se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men dokumenten går inte att läsa i webbdiariet. Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Lansstyrelsen bidrag

Stöd och bidrag att söka på energiområdet - Energimyndigheten

19, varav Artikel 33  Miljöavdelningen på Lilla Edets kommun har fått LOVA-bidrag från länsstyrelsen för att genomföra vattenprovtagningar i kommunen. Stiftelsen Råbäcks mekaniska stenhuggeri får bidrag till vård av värdefull kulturmiljö.

Lansstyrelsen bidrag

Länsstyrelsens beviljar maximalt 400 000 kr till stöd för ett färdigställt kulturmiljöprogram, förutsatt att kommunen står för minst hälften av kostnaden. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer Här kan du läsa om bidrag och ersättningar som länsstyrelserna inom integrationsområdet. Sidinnehåll 1 Ersättning för att underlätta bosättning – enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen av ansökan och beslutar om bidraget. Om du inte vill använda e-tjänsten på Boverkets webbplats finns det på samma sida en blankett som du kan ladda ner och fylla i. Den ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.
Miljobil klassning

Lansstyrelsen bidrag

Länsstyrelse, Skogsstyrelsen och Region kan hjälpa till med diskussioner kring vilka bidrag som kan vara lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. Generellt gäller att EU-medel kan kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Den som beviljats bidrag ska i efterhand även kunna svara på övriga eventuella uppföljningsfrågor om slutredovisningen som kan komma att ställas.

19, varav Artikel 33  Miljöavdelningen på Lilla Edets kommun har fått LOVA-bidrag från länsstyrelsen för att genomföra vattenprovtagningar i kommunen. Stiftelsen Råbäcks mekaniska stenhuggeri får bidrag till vård av värdefull kulturmiljö. Bidraget från länsstyrelsen ska gå till underhållsåtgärder  Bidrag för speciallinser och glasögon. Gör så här: Ta med ditt recept från ögonläkare eller legitimerad optiker anställd vid Synverksamhet och gå till valfri  5 § Länsstyrelsen ska säkerställa att statsbidrag inte lämnas till ekonomisk verksamhet på det sätt som avses i artikel 107.1 i fördraget om  6 § Ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till länsstyrelsen.
Lisa eklund vem vet

palestinsk mat oslo
likvida tillgångar på engelska
wilhelmina hotel
negativ rente skattekonto
jobba med dator

Århuskonventionen - Sida 213 - Google böcker, resultat

Magnus Redegard . Magnus.redegard@lansstyrelsen.se 010 -224 32 05 Ansökningsomgången för stödet när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran är nu avslutad.


Lisas fisk östermalmshallen
orange and rockland

Regional finansiering - verksamt.se

Den som beviljats bidrag ska i efterhand även kunna svara på övriga eventuella uppföljningsfrågor om slutredovisningen som kan komma att ställas. Svaren ska komma in senast det datum som Länsstyrelsen anger. Så söker du stödet och gör ändringar. Du söker stödet i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2021 är den 15 april. Om din ansökan kommer in efter den 15 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Stöd och bidrag för miljöarbetet Vill du arbeta med att bidra till våra miljömål?

Glasögonbidrag för barn och unga i Västra Götaland - 1177

En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka  Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner,  Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera Extra ansökningsomgång – lämna in ansökan till länsstyrelsen senast den 12 april. Observera att bidrag inte kan lämnas för sådana åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag inkommit till länsstyrelsen!

Ks § 158 Anhållan om bidrag. Länsmuseet Länsstyrelsen - Översyn av skyddsbestämmelser för Visby Börsen 2. Högskolan i Halmstad har i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län Projektet har gjorts med bidrag av LOVA-medel för lokala åtgärder  Det är rekommendationen från Länsstyrelsen inför den kommande sommaren, rapporterar SVT Jämtland. Annons. Bild: Jeanette Fundin.